Seuraa

Yritysilmoitusten säännöt

Torissa ilmoittamisen yleiset säännöt löydät tästä.

Yritysilmoitus

Ilmoittaakseen Torissa yritys tarvitsee maksullisen kauppapaikan. Tutustu Tori-kauppoihin ja Tori-autokauppoihin.

Tori.fi -palvelussa ilmoittaminen on maksullista yrityksille, yksityisille elinkeinonharjoittajille, toiminimille ja ammattimaisille ilmoittajille. Ilmoittelun hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tori.fi pidättää itsellään oikeuden päättää, milloin ilmoitus on yritysilmoitus.

Yritysilmoittelussa noudatetaan Torin sääntöjä ja Tori-kauppojen sopimusehtoja.

Ammattimainen ilmoittelu

Ammattimaisesti ilmoittavan myyjän tulee rekisteröityä Tori-kauppiaaksi.

Kyseessä voi olla ammattimainen ilmoittelu, mikäli ilmoituksia on jatkuvasti suuri määrä tai myynnistä saadut tulot ovat merkittäviä. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti myyjän tulisi rekisteröityä arvonlisävelvolliseksi vuotuisen myynnin ylittäessä 10 000 euroa. Ammattimaista ilmoittelua pidetään Verohallinnon ohjeistuksen mukaan elinkeinotoimintana.

Tori.fi pidättää oikeuden päättää, milloin ilmoittelu on ammattimaista

 

Erityissääntö: Ampuma-aseet ja deaktivoidut aseet

Aseilmoitukset

  • Ampuma-aseen hankkimislupaa vaativaa asetta myytäessä ilmoituksessa tulee olla merkintä siitä, että tuotteen ostaminen edellyttää hankkimislupaa. Myös lupaa vaativien aseiden osien myynti- tai ostoilmoituksessa tulee olla merkintä siitä, että lupa vaaditaan ja tarvittaessa maininta olemassa olevasta luvasta tarvittavat dokumentit. Myyjän ja ostajan on tarkistettava lupa-asiat toisiltaan. 

  • Tiettyjen aseiden, kuten ilmakiväärien, airsoft-aseiden, käsiaseiden, varsi-, talja- ja jalkajousien myynti ja ostaminen on kiellettyä Tori-palvelussa.

  • Dekoaseiden myyminen ja ostaminen on sallittua EU:n asedirektiivin voimaantulon 5.3.2018 jälkeen. Dekoaseiden (deaktivoidut ampuma-aseet) myynti on sallittua ainoastaan Tori-kauppiaille.

  • Ennen vuotta 1890 valmistettujen, ainoastaan mustalla ruudilla ampumiseen soveltuvien mustaruutiaseiden kuljettaminen ja säilyttäminen ei ole luvanvaraista. Yritys saa ilmoittaa näitä aseita mutta vain, jos ilmoituksessa selkeästi kerrotaan valmistusvuosi.

Olennaisimmat tiedot mitä vaadimme deaktivoiduissa aseilmoituksissa:

- todistuksen/asiakirjan joka todentaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi sekä siihen kuuluvat asianmukaiset merkinnät tehdyiksi

- maininnan deaktivointitodistuksesta, esim. "deaktivointitodistus toimitetaan tuotteen mukana"

- yhteisen yksilöivän merkinnän näkyville kaikkiin ampuma-aseen deaktivoimiseksi muutettuihin osiin (näkyville ilmoituksen kuviin)

Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa myyntiin asetetut, ennen 5.3.2018 deaktivoidut aseet on deaktivoitava uudelleen. Myyjän tulee olla valmis pyydettäessä esittämään todistus aseen deaktivoinnista.

  • Toriin ei saa jättää ilmoituksia ampuma-aseista, jotka eivät ole luvanvaraisia. Toimimme näin turvallisuussyistä: täten dokumentoinnin esittäminen on ilmoitusta jättäessä sekä kaupankäyntitilanteessa ostajan sekä myyjän vastuulla, ja kummankin osapuolen on varmistettava aseen alkuperä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö